31 åringen gir full gass og setter rammene for oppgangstidene!

Det er ikke ofte en opplever en slik entusiasme som det vi erfarer i det velrennomerte instrumenterings-selskapet Autek AS.

Her er det virkelig god stemning og høyt tempo, noe som gjenspeiler at selskapet har tilegnet seg gode oppdrag også inneværende år.

– Ja vi har vært både dyktige og heldige den senere tid , sier daglig leder Lars Kristian Salvesen. Og så er det viktig at du får med at dette er et lagspill – der vi alle 13 har stor innflytelse på de seire og oppdrag vi klarer å lande.

– Du kan si – maken til innstilling og dyktige medarbeidere tror jeg ikke du finner i vår bransje fortsetter han entusiastisk. 


Etablering av ny avdeling
 

Selskapet har siden fødselen i 1986 alltid hatt adresse Drammen – men besluttet i sommer å etablere ny avdeling på Vestlandet, nærmere bestemt på Tananger. Med beslutningen ble det nyansettelse av Helge Larsen som da har tiltrådt som avdelingsleder.

– Vi har kommet godt i gang – og markedet responderer veldig positivt kommer det uoppfordret fra Larsen og fortsetter..

– Vi har da også vunnet gode kontrakter den senere tid, noe som forteller oss og omverden at vi besitter solid kompetanse, er konkurransedyktige både mot nasjonale og utenlandske aktører. Når vi da legger til at vi har en strømlinjeformet prosjektgjennomføringsmodell som gir oss muligheter til å kjøre flere prosjekter samtidig – ja da har vi et fundament som få andre kan skilte med.

– Vi er godt etablert i elitedivisjonen og har befestet vår stilling gjennom nysatsning, fantastiske medspillere på laget, partnere og ikke minst våre solide kunder som gir oss tillit som vi vet å verdsette avslutter Larsen.

Nye agentur

Vi kjenner på energien i selskapet at det nok ikke er stopp med dette. Og det viser seg at vi ikke tar vann over hode her heller.

– Vi er et selskap i utvikling og er stadig på søken etter kvalitetsprodukter som vil kunne komplementere våre allerede eksisterende produkter, ivrer Salvesen.

– Med det vil vi kunne bygge nye broer – og tilby markedet komplett program samt utfordre oss selv til å være innovative i valg av beste teknisk løsning til våre kunder. Viktigst for oss er nettopp det – finne den beste, og gjerne den billigste løsning til oppgavene vi løser.

– Heat-Trace Tubing fra Dekoron Unitherm er siste tilskudd for agentur vi har signert. Igjen er dette et innovativt og høy kvalitets produkt som går rett inn i allerede godt utviklet produkt program vi besitter. Et godt eksempel på vår fokus rettet mot utvikling avslutter han.

Stor tro på bransjen – og framtiden

Det er ikke tvil om at vi her erfarer stor entusiasme og tro på egne ferdigheter – men så var det markedet da. Hva med markedet ?

– Vi er av den oppfatning at vi nå er ferdige med å snakke om «tiden som er bak oss». Nok er nok! Vi har kun fokus fremover og ser masse positivt. Det er DET vi har fokus på  , det å fremsnakke bransjen , industrien og oss selv , våre kolleger og våre partnere! Dersom alle gjør det så går det rasende fort fremover . «Ta en Autek» alle sammen , det hjelper – og hverdagen blir litt bedre. Og forresten , det gjelder i aller høyeste grad dere i pressen også – tid for positiv dugnadsånd!  – avslutter Salvesen og Larsen.

Vi kan ikke annet enn å være en smule imponert av dette selskapet og ser at mulighetene her virkelig er tilstede. En merker det på innstilling og positivitet , og da når man som kjent langt.

Vi gleder oss til fortsettelsen.