Autek Logo Wide

SICK ultralyd gassmengdemålere til Johan Sverdrup

Published: January 6, 2016 |  Author: Lars Kristian Salvesen

Tre av målerne vil stå på krevende applikasjoner med fuktig gass, mens to vil stå på en 2″ rør linje. Mengdemålerne leveres i 22Cr Duplex materiale og tilfredsstiller alle krav som kreves av et inline flowmeter som skal benyttes i norsk offshore. Material og NDT i henhold til NORSOK og Statoils egne TR krav er en selvfølge.

Autek AS har fått avtale om leveranse av SICK ultralyd gassmengdemålere til Johan Sverdrup i Nordsjøen.

2″ målerne vil bli kalibrert på FORCE og skal benyttes til fiskal måling for fuel gas. Dette setter strenge krav til nøyaktighet og repeterbarhet.

Dette er leveranser av betydelig størrelse som er viktig for Autek sin satsning på ultralyd gassmengdemålere. Levering av produktene vil skje vinter / vår 2016.