Nano-Tekonologien som benyttes er godkjent bl.a gjennom Norsok og benyttes på norsk kontinentalsokkel.

Teknologien er en sterk bidragsyter til forbedring og innovasjon innen segmenter «Vinterisering» og temperatur kontroll av rørledninger. Et banebrytende fremtidsrettet produkt, som reflekterer Autek`s visjoner for bransjen.

Teknologi med «Kinder-egg»-effekt!

Vi møter Helge Larsen (Avd. leder Autek Vest) i deres lokaler på Tananger – og merker her sterkt engasjement og stor entusiasme for å fremme Nanoteknologi til industrien.

– Jeg har vært så heldig å få samarbeide med Dekoron Unitherm (produsent av Pre-Isolerte rør) siden 2001, og således også fått tatt del i utvikling av produktene som her produseres. Da tilbudet kom med etablering av ny avdeling for Autek Vest var det et gjensidig ønske at vi fortsatte det gode samarbeidet, sier Larsen.

– Her har vi fått være med på utviklingen av produkter som til de grader bidrar til å øke sikkerhet, forenkler arbeid, gir vekt reduksjon og som en helhetlig pakke gir kostnadsreduksjon. Man kan kalle det et ”kinder-egg” – nesten for godt til å være sant oppsummerer han – og fortsetter:

– Vi snakker her om en produktgruppe som «har stått stille» rent teknologisk siden begynnelsen av 1960 årene. Dvs. en har benyttet glassfiber isolasjon som for øvrig også vår produsent leverer. Teknologien er da også langt fra så sikker som Nano Teknologien vi nå tilbyr. Vi snakker her om en revolusjonerende utvikling, blir vi fortalt.