Autek Logo Wide

Leverer til Gina Krogh

Published: February 1, 2014 |  Author: Lars Kristian Salvesen

Autek AS har blitt tildelt kontrakt for levering av venturi flowmeter til Gina Krogh i Nordsjøen.

Venturiene blir levert til FMC og bli gass kalibrert for å tilfredsstille alle krav til fiskal mengdemåling.

Levering av flowelemente vil bli gjennomført sommeren 2014