Autek Logo Wide

Leverer til Aasta Hansteen, Gina Krogh og Mariner - 01.12.2014

Published: December 1, 2014 |  Author: Lars Kristian Salvesen

Autek AS har fått avtale om leveranse av termolommer til Aasta Hansteen, Gina Krogh og Mariner i Nordsjøen. Termolommene tilfredsstiller alle krav til leveranser mot norsk offshore. Material, sveis og NDT i henhold til NORSOK og Statoils egne TR krav er en selvfølge.

Dette er en avtale av betydelig størrelse som har stor strategisk betydning for Autek AS som leverandørbedrift.

Levering av produktene vil være pågående gjennom 2014/2015.

Illustrasjon: Statoil