Autek Logo Wide

Leverer til Johan Sverdrup- 01.01.2016

Published: January 11, 2017 |  Author: Lars Kristian Salvesen

Autek AS har fått avtale om leveranse av termolommer og temperaturfølere til Johan Sverdrup i Nordsjøen. Termolommene tilfredsstiller alle krav til leveranser mot norsk offshore. Material, sveis og NDT i henhold til NORSOK og Statoils egne TR krav er en selvfølge.

Dette er en avtale av betydelig størrelse og viktig for Autek AS som leverandørbedrift i årene som kommer.

Levering av produktene vil være pågående gjennom 2016/2017.

Illustrasjon: Statoil