Autek Logo Wide

Med full gass på instrumentering

Published: January 17, 2018 |  Author: Lars Kristian Salvesen

Autek er i en positive utvikling og har opparbeidet seg et solid rykte som leverandør av flowelementer og ultralydmålere til fiskale målepakker. Som eksklusiv partner av SICK ultralyd mengdemålere og høy kompetanse på design og leveranse av målestrekk har selskapet utviklet seg til å bli en komplett leverandør innen dette fagområde.

Lagspillet – med fokus på å gjøre hverandre gode

Vi møter Lars Kristian Salvesen (daglig leder) og Ingar Brænden (leder for prosjektavdeling) og tar det like godt først som sist : vi kjenner et solid engasjement og entusiasme når vi nå retter søket mot systemer innen flowmåling. Kanskje ikke så rart da vi raskt får klar forståelse av at vi her kommer på banen med det som på fotballspråket kalles en “målgivende pasning” – all den tid vi her befinner oss i et av selskapets kjernevirksomhets områder.

-Vi er virkelig stolt over utviklingen vi har vært del av – både eksternt og internt kommer det fra Salvesen. Vi har gjennom målrettet og hardt arbeid, klar filosofi og strategi utviklet et konsept vi virkelig er stolt av. Med det mener jeg alt fra vår kjennskap til kundens spesifikasjoner, EN/ASME- normer og ikke minst bransjespesifikke krav, forteller Salvesen

-Som eksempel kan nevnes laget til Ingar (prosjekt team) som besitter stor kunnskap og erfaring innen prosjekt gjennomføring. Tett og god oppfølging internt samt dedikerte prosjektledere mot kunde blir det gode resultater av.

-Og så er det moro å ha et solid samarbeid med dyktige lokale og nasjonale underleverandører. Herlig å være konkurransedyktige med å benytte denne modellen som har vært en klar målsetting som vi har lykkes med.

-Det handler om å ha de beste medspillerne i alle ledd, som skjønner spillet og “blø for drakten” sier Salvesen engasjert. Da oppnår vi et lagspill med herlig entusiasme fra topp motiverte medspillere som er opptatt av å gjøre hverandre –og våre kunder – gode.

-Da blir resultatet veldig bra, vi scorer mål – og vinner kamper, avslutter han.

Komplette Fiskale målestasjoner

Noen av systemene som blir trukket frem omhandler bl.a allokering og fiskale målestasjoner – på godt norsk “kasseapparatet” for kjøp, salg og avgiftsberegning av petroleumsprodukter.

Viktigheten av målenøyaktighet og oppfølging av myndighetskrav med tanke på både måling og design av systemer er noe selskapet fremhever og har stor respekt for.

-Vi har etter hvert tilegnet oss stor kunnskap også innen dette fagfeltet, kommer det fra Ingar Brænden. Det artige er at alle våre ansatte er delaktige i prosessene, da i forskjellige faser av prosjekt gjennomføringene. Systemene er ofte komplekse med flowmålere, rørspools, instrumentværhus, temperaturlommer og temperaturelementer.

-Så har vi da også utviklet oss til å komplementere totalkonseptet til også omhandle flow-computere og komplette systemer sammen med samarbeidspartnere.

-Det sier seg selv at dette krever høy fokus – og et internsystem som er drillet på denne type oppdrag.

Dette har vi lykkes med og erfarer at vi får meget høy score fra våre kunder i gjennomførelses prosessen, legger han til.

Sick Ultrasoniske målere – et varemerke som lyser kvalitet.

Selskapet er eksklusiv representant for markedslederen FlowSic600 inline målere og FlowSic100 fakkel målere i Norge. Dette har gitt grunnlaget for den utvikling og modell som vi her blir presentert.

-Med fare for å ikke gå for dypt teknisk kan jo nevnes “FlowSic 600 XT” måleren med sine 8 lydbaner og ekstremt korte krav til rettstrekk (markedets korteste), samt spesielt gode egenskaper ved våtgass.

Sick er da også den eneste UFM (Ultrasonisk Flow Meter) produsent som håndterer prosesstrykk over 500 bar og har en robust transduserteknologi som virkelig holder mål – også mhh til levetid forsetter Brænden.

-Så får vi ikke glemme at vi har vi en fakkelmåler som gjennom årenes løp har etablert en stor installasjonsbase i Nordsjøen og er designet for både nye og retrofit installasjoner.

Kvalitet og totalpakken vi leverer har da også resultert i at vi landet 10 års service og vedlikeholdsavtale med Statoil på denne type utstyr og systemer, skyter han inn.

-Samarbeidet med Sick har bidratt til å sette oss på Norges kartet og har gitt oss viktig bidrag for den utviklingen vi de siste årene har erfart sier Salvesen.

-Vi tok utfordringen og føler vi langt på vei har lyktes.  

Prosjekt gjennomføring og Dokumentasjon = Autek Produkt

Prosjekt gjennomføring i fokus her representert med Petter Kalmo og Cecilie Forsberg Ellefsen.

-Vi har stor respekt for våre kunder og de krav som settes i prosjektene vi gjennomfører. Vi har derfor løftet opp segmentene Dokumentasjon og Prosjekt-gjennomføring som et Produkt, altså der det hører hjemme kommer det stolt fra Brænden og fortsetter:

-For oss er dokumentasjon en del av produktet og legger vår ære i å levere høy kvalitet i denne delene av våre leveranser på lik linje som komponent eller system vi da leverer.

-Med andre ord mener vi disse områdene like viktige i prosjekt leveransen og synonymt med kravene til en ultralydmåler eller venturirør.

-Når en så legger til at kundens krav og ikke minst Autek sine egne krav blir tydelig videreført til våre underleverandører i prosjektgjennomføringene – ja da blir det jo bra resultat til slutt avslutter han.

Pro-Aktiv holdning mot forenkling av dokumentasjonspakke

-Vi er også flinke på å gå i tidlig dialog med å benytte vår erfaring til å gi innspill på forhold til eks. dokumentasjons pakken i et prosjekt, og får masse positive tilbakemeldinger på dette. Målsettingen vil jo være forenkling – men riktig dokumentasjon – slik at en oppnår en rimeligere og riktig totalpakke.

-Artig at vi kan bidra også innen dette område og være litt pro-aktiv i vår holdning, sier Brænden.

Service og igangkjøring

Gjennom over 30 års erfaring med leveranse av instrumentering på Norske installasjoner har selskapet opparbeidet viktig kompetanse innen service og igangkjøring feltinstrumenter. Egen service avdeling med sertifisert personell som er med på installasjon, igangkjøring og service av feltinstrumenter offshore har i flere år vært en del av selskapets suksessfaktor.

Utviklingen som har vært de siste årene der fokus på muligheter for å gjøre diagnose og vedlikehold fra land er også blitt en viktig del av vår support til kundene. Det at vi nå kan koble oss opp de de fleste av våre målere fra kontoret og guide våre kunder gjør også samarbeidet mer produktivt.

-Jeg er utrolig stolt av å få være med på denne utviklingen og at vi har denne kunnskapen på huset sier Salvesen.

Dette gir oss og våre kunder muligheter til å følge opp målerne tettere uten at kunden eller vi bruker resurser på å reise offshore.

Nytt verksted og test fasilitet

Fra og med 1`ste januar har selskapet nå overtatt hele 1`ste etasje i sine lokaler i Drammen.

-Nok en strategisk riktig utvidelse og oppgradering for vårt selskap, sier Salvesen og fortsetter:

-I dag har vi sammenstilling av instrumentværhus og instrument paneler, trykk og lekkasjetesting samt generell montering av utstyr for komplette leveranser.

-Fremover kommer vi til å videreutvikle konseptet innen verkstedtjenesten – og ser store muligheter til å bidra på flere områder her. Som vi ser det er det ingen begrensninger – kun muligheter. Vi er klare!

Vil vokse ytterligere

-Det siste halve året har vi rigget oss for fremtiden bl.a med oppstart av avdeling Vestlandet og nå med nytt tidsriktig verksted.

-Ta gjerne med at vi fremover ser vekstpotensialet innen alle ledd av selskapets områder. Vi er derfor alltid på utkikk etter gode fremtidige medspillere. De beste vil være gode nok, kommenterer Salvesen med et lurt glimt i øyet.

Spennende tider i et positivt marked – og vil benytter gjerne anledningen til å ønske våre kunder og konkurrenter et riktig godt nytt år , avslutter han.