Autek Logo Wide

Autek ny partner for SICK

Published: November 13, 2014 |  Author: Lars Kristian Salvesen

Sensorprodusenten SICK har inngått avtale med Autek AS om salg av selskapets ultralyd gassmengdemålere i Norge. Auteks lange erfaring med salg og service av gassmengdemålere gir SICK en sterk samarbeidspartner for fremtidig vekst.

Vi ønsker å styrke vår representasjon i olje- og gassmarkedet og er nå glade for å kunne presentere Autek som vår nye partner i Norge sier Bjørn Ulleberg, Country Sales Manager for SICK i Norge. Autek har lang erfaring fra tilsvarende virksomhet og kan tilby våre kunder målere i kombinasjon med erfarne servicemedarbeidere og god prosjektgjennomføring som er viktig for våre kunder, sier Ulleberg.

Autek har levert over 110 ultralyd gassmengdemålere. De fleste av disse til fiskale og allokerings målestasjoner både offshore og onshore i Norge.  Markedet er nå i endring og vi ønsket å styrke fremtiden for vår virksomhet med en ny leverandør på ultralyd gassmengdemålere sier Lars Kristian Salvesen, administrerende direktør i Autek. Autek har gjennom mange år opparbeidet unik kompetanse på dette området og har et av de sterkeste miljøene på ultralyd gassmåling i Norge. Med SICK sitt unike produktspekter innen in-line og fakkegassmålere mener vi å ha funnet en partner som kan være med på å levere produkter som tilfredsstiller våre kunders krav til kvalitet og gode stabile målinger.

For oss som selskap er det viktig å vokse innen ultralyd gassmengdemåling og få benyttet fullt ut den kompetansen vi har i firmaet. Vi gleder oss derfor til å begynne å jobbe med SICK avslutter Salvesen.

OM SICK

SICK, med hovedkontor i Tyskland, er en av verdens ledende produsenter og kompetansemiljøer for sensorer til industrien med mer enn 6.500 ansatte i 50 land. SICK er teknologi og markedsleder på produkter og løsninger innen fabrikkautomasjon, logistikk-automasjon og prosessautomasjon. Selskapets divisjon for gassmålere produserer og selger produkter og løsninger basert på avansert egenutviklet ultralydteknologi.

OM AUTEK

Autek AS er et selvstendig norsk selskap som arbeider med salg, design, konstruksjon, igangkjøring og service av feltinstrumenter til offshore og landbasert industri. Siden første leveranse av flowpakken på Veslefrikk i 1987 har vi vært en betydelig leverandør til Norsk Offshore. Autek er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og kvalifisert i Achilles.