Ula

Projektbeskrivelse

Ulafeltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen og har vært i produksjon siden oktober 1986. Feltet ventes å produsere frem til 2028 og fungerer også som områdesenter for nærliggende felt. Autek leverer og prosjekterer termolommer på Gina Krogh, Aasta Hansteen og Mariner

Kunde
Statoil

Leveranse
Termolommer
Værhus
Manifoilere

Ekspertise
Prosjektering
Design
Sammenstilling