Mariner

Projektbeskrivelse
Mariner-feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetlandsøyene.
Feltets levetid er anslått til 30 år, med en gjennomsnittlig platåproduksjon på rundt 55.000 fat olje per dag i perioden 2017 til 2020.

Sluttkunde

Statoil

Leveranse
Temperaturlommer
Temperatursensorer
Flowelementer

Ekspertise
Prosjektering
Design
Sammenstilling