Gina Krog

Projektbeskrivelse

Gina Krog er lokalisert om lag 30 kilometer nordvest for Sleipner. Funnet skal bygges ut mot Sleipner-feltet.

Kunde
Statoil

Leveranse
Temperaturlommer
Temperatursensorer
Flowelementer
Cable Glands (OSCG)

Ekspertise
Prosjektering
Design
Sammenstilling