Asta Hansteen

Projektbeskrivelse

Aasta Hansteen-feltet skal driftes fra Harstad, Statoils nye driftsområde i nord. Forsyningsbasen plasseres i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.

Operatør
Statoil

Leveranse
Temperaturlommer
Temperatursensorer
Flowelementer

Ekspertise
Prosjektering
Design
Sammenstilling