Nivå

Det finnes i dag et stort utvalg av ulike metoder for måling av nivå. Autek kan levere nivå måleinstrumenter både til landbaserte- og offshore industrien. Det er en rekke ulike medier som påvirker valget av riktig nivåmåleutstyr. Det må bli tatt hensyn til blant annet;

 • Skum
 • Støv
 • Høy temperatur
 • Høyt trykk
 • Forstyrrende fysiske elementer (obstruksjoner, pumpeverk etc.)
 • Endring av spesifikk egenvekt
 • Tørre og fuktige medier, dvs. varierende relativ fuktighet
 • Endring av dielektrisitetskonstant (refleksjonsevne)
 • Endring av spesifikk ledningsevne i væsker

Autek kan hjelpe kunden med det riktig valget for å få til en vellykket måling

Leverandører

Nivåvakter

Nivå i tank indikeres med magnetisk kobling fra flyter i målerøret til den utenpå monterte indikatoren. Dette gir en lett avleselig indikator som ikke er medie berørt og derfor ikke blir utsatt for aldring. Tanker med farlige væsker, høye trykk etc får en sikker indikering der prosessen er isolert fra indikatoren. Det er mulig å påmontere både alarm kontakter og giver for nivåtransmitter 4…20 mA utenpå røret.

Ultralyd

Ultralydnivåmålere bruker en lydpuls som reflekteres fra et medies overflate ved endring av egenvekten mellom luften og mediet. Tiden giveren bruker på å sende og motta en reflekterende

Nivåtransmittere

Den mest benyttede metode for nivåmåling er med differansetrykk baserte transmittere. AUTEK leverer både nedsenkbare og bunnmonterte transmittere. Felles for disse er at de baserer seg på å måle differansen mellom det statiske trykket inne på bunn av beholderen og dagens lufttrykk for åpne tanker. Fra den nedsenkede nivåtransmitteren er det da trukket et referanserør for trykk inne i den elektriske kabelen.Ved lukkede og ikke ventilerte tanker måles differansen mellom trykket i bunn og toppen av tanken.

Det kan leveres temperatur sensor innebygget i trykk sensoren. Temperatur kompensering kan da utnyttes til nøyaktigere volum beregninger.

Radarnivåmåling

Radar nivå måling baserer seg på at et radar signal sendes via en antenne, reflekteres så i et mediets overflate og returneres til måleren med en tidsforsinkelse. Distansen til refleksjonen av overflaten av mediet blir bestemt av transittiden til microbølge signalet. Nivået blir så kalkulert ut i fra tankhøyden og distansen til mediet. Radar blir mye brukt til måling av interface lag. Man benytter seg da av en ledet radar. Denne vil da både måle interface laget og nivået i tanken. For at denne type måling skal være vellykket må flere forhold være tilstede;

 • Mediet bør være konstant og ha klare seperasjonslag.
 • Emusjonslaget må være mindre en 5 cm.
 • Dielektrisitetskonstanten på øverste væske må være konstant og mindre en 10.
 • Dielektrisitetskonstanten på nederste væske må være mer en 10.
 • Øverste væskelag må være større en 15 cm, men ikke for stort da dette vil føre til for høy dempning av signalet.