Værhus

Autek leverer komplette instrumentværhus fra Astava. Design, sammenstilling og testing utføres på lokalt verksted. Dette gir oss unik mulighet til raske endringer og kundetilpassede løsninger. Vi er godt kjent med kravene til instrumentværhus hos de ulike sluttkundene på norsk sokkel.

Våre leverandører