Temperatur

Temperatur, temperatursensorer og termolommer

Autek innehar høy kompetanse innen måling av temperatur til både landindustri og offshoreindustrien. Vi har et stort spekter av produkter knyttet til temperaturmåling og egen produksjon av temperatursensorer og termolommer.

Temperatursensorene og termolommene blir produsert i samme lokaler som Autek i Drammen. Dette gir deg som kunde nær tilgang til den fagkunnskapen vi innehar i produksjonsbedriften. Med godt oppdatert produksjonspark og dyktige produksjonsarbeidere kan vi løse de fleste problemer tilknyttet måling av temperatur.
Rask levering selv på spesialleveranser

Vi har betydelig lager av råmaterialer og prosedyrer for gjennomføring av hasteleveranser. Dette sammen med fleksibel produksjonsplanlegging garanterer for rask levering selv på spesialleveranser.
Katalog

Ved å laste ned vår temperaturkatalog vil du få mye informasjon om temperaturmåling og de ulike løsningene du vil kunne velge mellom ved måling av temperatur.

Våre leverandører

Autek (Temperatur følere og lommer)
Ametek (Turbin og flamme sensorer)
Badotherm (Bi metall termometer)
Delta Ohm (Håndholdt)

Våre Temperturprodukter