Kort om Autek

Autek AS er et selvstendig norsk selskap som arbeider med leveranser, igangkjøring og service av feltinstrumenter til offshore og landbasert industri. Tett samarbeid og langvarig relasjoner med gode produsenter gir oss mulighet til å levere temperatursensorer, termolommer og måleblender til kort leveringstid og gode priser selv på spesialløsninger. Alt av flowelementer og termolommer blir beregnet av vår egen prosjektavdeling. Dette gjør at kunden får raske svar på problemstillinger som måtte oppstå ved prosjektering.

Historie

AUTEK har siden starten i 1986 hatt som målsetning å bli en betydningsfull leverandør av feltinstrumenter til offshore og den landbaserte prosessindustrien. Dette ville vi oppnå ved bevisst satsing på erfarne medarbeidere med spesialkompetanse innen faget feltinstrumentering.Vårt kvalitetssikringssystem ble etablert i januar 1996 og senere er både intern kontroll / HMS og miljøstyring lagt inn som en del av vårt QA system. Vårt QA system er sertifisert i henhold til ISO 9001 : 2008, og vi jobber for å tilfredsstille ISO 14001:2004 og OHSAS 18001. Autek ble i 2016 HMS kvalifisert for leveranser og service oppdrag for Statoil i henhold til NORSOK S-006N og Statoils interne krav. QA systemet oppdateres jevnlig og følges nøye opp av ledelsen.

Strategi

Vi samarbeider med internasjonale markedsledere som har gitt oss eksklusive rettigheter og forpliktelser for det norske markedet. På denne måten får vi førstehånds opplysninger om utvikling og internasjonale trender, som igjen kommer våre kunder til gode. Utviklingen går så raskt i dag at våre kunder vet å sette pris på våre råd og anbefalinger for valg og bruk av utstyr.Vi tar på oss et stort ansvar ved hver eneste ordre og vi vet at verdiene som skapes ved hjelp av vårt utstyr og kompetanse, langt overstiger kostnadene til selve utstyret. Vi er derfor alltid forberedt på å yte den innsatsen som våre kunder forventer for å sluttføre en “perfekt” installasjon. Vår kvalitet skal holdes på et nivå som gir oss tilgang til den mest krevende kundekrets både på kortere og lengre sikt. Dette mener vi å sikre med vårt QA system som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Offshore

Autek’s kunder er 80% innen skip og offshore, mens resten er hovedsakelig fordelt innen kjemisk-, petrokjemisk-, treforedling., næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Vi har siden 1985 tatt del i en rekke større installasjoner både på land og offshore. Dette har gitt oss viktig erfaring som kunden vil dra nytte av i fremtidige prosjekter.

Autek har levert over 110 ultrasoniske flowmålere, mer enn 1000 trykk-/temperaturtransmittere, samt en rekke termolommer, venturirør, orifice plater, restriksjonsplater og måleblender. Dette har gitt oss høy kompetanse og lang erfaring med offshore installasjoner.

Landindustri

Autek har en rekke kunder innen landindustrien i Norge. Disse er hovedsaklig fordelt innen smelteverk, kjemisk-, petrokjemisk-, treforedling-, næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Med egen serviceavdeling og produksjon av temperatursensorer/lommer kan vi gi kunden rask support på våre produkter

Produksjon

Autek AS gjennomfører design og engineering og sammenstilling. Maskinering og sveising blir utført hos underleverandører vi har lang erfaring med og tett samarbeid.

Leveringstid
Standard små leveranser leveres direkte fra vårt ferdigvare lager eller etter 1-2 uker fra egen produksjon. Større leveranser leveres i følge avtalte fremdriftsplaner. Vi har også egen rutine for gjennomføring av spesialoppdrag eller hurtigleveranser fra egen produksjon.

Maskinkapasitet
Autek har tett samarbeid med maskineringsverksteder som har god kapasitet på maskinpark og med sveise og NDT prosedyrer som tilfredsstiller kravene til NORSOK og andre kundespesifikke spesifikasjoner.

Materialer
Materialene vi benytter kommer fra NORSOK M650 godkjente leverandører og i henhold til M630 / aktuelle kundespesifikke MDS. Vi har et stort lager av smidde emner på lager for hurtig leveranse av smidde termolommer.

NDT
NDT blir utført i henhold til EN 473/Nordtest. Personale som er ansvarlig for NDT aktiviteter er sertifisert nivå 3 og operatørene minimum nivå 2. For eksotiske materialer er 100% PMI er standard for alt trykkutsatt utstyr.

PED
Alt av trykkutsatt utstyr vil tilfredsstille PED 97/93/EC. Våre kunder er selv ansvarlig for å oppgi aktuelle PED kategori for utstyret som skal produseres.

Sveising
Sveising blir utført i henhold til NORSOK M601 og TR 1826. WPS og WPQR er tilgjengelige for alle sveisede produkter der sveising i henhold til NORSOK er spesifisert.
Maling
Autek er godt kjent med NORSOK M-501 og andre kundespesifikke krav som TR0042. Vi leverer utstyret ferdig overflatebehandlet i henhold til kundens krav.