HMS

Vårt kvalitetssikringssystem ble etablert i januar 1996 og i mai 1999 ble intern kontroll / HMS lagt inn som en del av vårt QA system. Det er basert på OHSAS 18001. Autek ble i 2016 HMS kvalifisert for leveranser og service oppdrag for Statoil i henhold til NORSOK S-006N og Statoils interne krav.

HMS blir tatt seriøst i Autek og blir nøye fulgt opp av HMS ansvarlig Cecilie Forsberg Ellefsen.