Leverer til Gina Krogh  – 01.2.2014

Autek AS har blitt tildelt kontrakt for levering av venturi flowmeter til Gina Krogh i Nordsjøen.

Venturiene blir levert til FMC og bli gass kalibrert for å tilfredsstille alle krav til fiskal mengdemåling.

Levering av flowelemente vil bli gjennomført sommeren 2014