Oppføringer av Lars Kristian Salvesen

Med full gass på instrumentering

Aktuelt: Autek er i en positive utvikling og har opparbeidet seg et solid rykte som leverandør av flowelementer og ultralydmålere til fiskale målepakker. Som eksklusiv partner av SICK ultralyd mengdemålere og høy kompetanse på design og leveranse av målestrekk har selskapet utviklet seg til å bli en komplett leverandør innen dette fagområde. Lagspillet – med […]

NANO-teknologi – en gavepakke til industrien

  NANO-teknologi – en gavepakke til industrien Aktuell : Autek befinner seg i elitedivisjonen som leverandør og produsent prosessinstrumenter til industrien. Selskapet har høyt fokus og motivasjon på utvikling av produkter og tjenester innen segmentene trykk, temperatur og flow. Autek lanserer nå siste teknologi og utvikling innen Pre-Isolerte rør (Heat-Trace Tubing og Piping) med revolusjonerende […]

Safe High Pressure Measurement now up to 5000 bar!

Designed to perform in demanding environments, the HP1100 & GD4200-USB Series from ESI Technology will consistently maintain accurate performance whilst sustaining high durability. The wetted parts and diaphragm are machined from a single piece of titanium alloy which means no weld joints and therefore high pressure integrity and overload capacity andwith operating ranges up to […]

Suksess – og stor tro på fremtiden

Aktuell: Autek AS er en ledende leverandør av instrumentering til offshore og landbasert industri. Selskapet er representert med hovedkontor i Drammen og har i disse dager etablert seg med avdeling på Vestlandet. Foruten å representere markedsledende produsenter innen instrumentering og automasjon, har Autek også tilegnet seg annerkjennelse og gode markedsandeler på egen design (Autek™) av produkt segmenter […]

USB Transducer with ultra fast sampling rate

Genspec© Dynamic GD4200-USB Sample rate software selection up to 1,000 Hz Silicon-on-Sapphire pressure sensor technology Choice of pressure ranges from vacuum to 5,000 bar Accuracy (NLHR) ±0.15% of span BFSL Auto detect and configuration USB 2.0 compatible ESI-USB© downloadable software with auto update Measure & record up to 16 pressure inputs together Create customised test certificate Automatic temperature compensation […]

Autek sikrer Trestakk-leveranse

Aker Solutions har tildelt Autek en kontrakt for leveranse av selskapets «Ultrasonisk gas Flow Meters»-pakke til Trestakk-prosjektet. Leveransen består av tre komplette målestrekk med Flowsic600-målere for excess gas, testseparator og gassinjeksjon.  Det skriver selskapet i en pressemelding. – Vi er ydmyk for – og selvsagt meget tilfreds med denne kontrakten som illustrer at vi besitter solid […]

VFF FilterPro – new product, to complement the VFF meters

Litre Meter has developed a flow assurance filter to the same high standards as their successful VFF flow meter range. By using the same material, inspection and standards requirements it is ready for your chemical injection project. The filter has been designed to match and protect our flow meters in their designed environment to achieve […]

Flowmeters for 20,000 psi

The VFF range has many uses in the oil and gas industry and meets the high specifications required. Outside of oil and gas Litre meter have manufactured these to 2,500bar. The breakthrough in our design philosophy came when we separated the measurement of the fluid from the pressure containment. We designed a measurement chamber that […]

Leverer til Johan Sverdrup- 01.01.2016

Autek AS har fått avtale om leveranse av termolommer og temperaturfølere til Johan Sverdrup i Nordsjøen. Termolommene tilfredsstiller alle krav til leveranser mot norsk offshore. Material, sveis og NDT i henhold til NORSOK og Statoils egne TR krav er en selvfølge. Dette er en avtale av betydelig størrelse og viktig for Autek AS som leverandørbedrift i årene som kommer. […]