Oppføringer av Lars Kristian Salvesen

USB Transducer with ultra fast sampling rate

Genspec© Dynamic GD4200-USB Sample rate software selection up to 1,000 Hz Silicon-on-Sapphire pressure sensor technology Choice of pressure ranges from vacuum to 5,000 bar Accuracy (NLHR) ±0.15% of span BFSL Auto detect and configuration USB 2.0 compatible ESI-USB© downloadable software with auto update Measure & record up to 16 pressure inputs together Create customised test certificate Automatic temperature compensation […]

Autek sikrer Trestakk-leveranse

Aker Solutions har tildelt Autek en kontrakt for leveranse av selskapets «Ultrasonisk gas Flow Meters»-pakke til Trestakk-prosjektet. Leveransen består av tre komplette målestrekk med Flowsic600-målere for excess gas, testseparator og gassinjeksjon.  Det skriver selskapet i en pressemelding. – Vi er ydmyk for – og selvsagt meget tilfreds med denne kontrakten som illustrer at vi besitter solid […]

VFF FilterPro – new product, to complement the VFF meters

Litre Meter has developed a flow assurance filter to the same high standards as their successful VFF flow meter range. By using the same material, inspection and standards requirements it is ready for your chemical injection project. The filter has been designed to match and protect our flow meters in their designed environment to achieve […]

Flowmeters for 20,000 psi

The VFF range has many uses in the oil and gas industry and meets the high specifications required. Outside of oil and gas Litre meter have manufactured these to 2,500bar. The breakthrough in our design philosophy came when we separated the measurement of the fluid from the pressure containment. We designed a measurement chamber that […]

Leverer til Johan Sverdrup- 01.01.2016

Autek AS har fått avtale om leveranse av termolommer og temperaturfølere til Johan Sverdrup i Nordsjøen. Termolommene tilfredsstiller alle krav til leveranser mot norsk offshore. Material, sveis og NDT i henhold til NORSOK og Statoils egne TR krav er en selvfølge. Dette er en avtale av betydelig størrelse og viktig for Autek AS som leverandørbedrift i årene som kommer. […]

PTH DIAPHRAGM SEAL – HIGH TEMP

PTH diaphragm seal The 3051H high process temperature pressure transmitter has stopped being manufactured, therefore Badotherm developed a perfect new solution for this type of requirement. In short, the new solution makes it possible to continue proceeding high process temperature (capability up to 200°C) for measuring differential or gauge pressure with a direct mounted solution […]

Autek har signert rammeavtale med Statoil

Autek AS har blitt tildelt rammeavtale for leveranse og installasjon av 20 SICK fakkelgass-systemer til Statoils eksisterende onshore og offshore installasjoner i Norge. Avtalen gjelder for 3 år med opsjon på 1+1 år. I tillegg har Autek i 2016, blitt HMS kvalifisert av Statoil i henhold til Norsok S-006N og Statoils HMS krav. Avtalen og […]

NEW: BLS3000 – Electronic Dual Level Switch

BLS3000 – the Plus in level switches BLS3000 Resolution: 5 mm Direct measurement Capable of measuring media of density > 0.6g/cm³ that is compatible with float material e.g. hydraulic oils, water, coolants even with foaming Total length (L0): 250 – 1000 mm The Barksdale sensor family Generation 3000 is growing again: now the BLS3000 to […]

SICK ultralyd gassmengdemålere til Johan Sverdrup

Autek AS har fått avtale om leveranse av SICK ultralyd gassmengdemålere til Johan Sverdrup i Nordsjøen. Tre av målerne vil stå på krevende applikasjoner med fuktig gass, mens to vil stå på en 2″ rør linje. Mengdemålerne leveres i 22Cr Duplex materiale og tilfredsstiller alle krav som kreves av et inline flowmeter som skal benyttes […]